Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Bychawie

Nazwa rejestru/ewidencji:   Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Bychawie
Symbol rejestru/ewidencji:   OSSO.00591
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr:   OSSO - Wydział OSSO
Typ rejestru/ewidencji:   Rejestr centralny
Grupa rejestrów/ewidencji:   Rejestry i ewidencje dot. działalności organów stanowiących i kontrolnych

Czy rejestr powszechnie dostępny:

Sposoby i zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrze (ewidencji):

 

TAK

 

Rejestr dostępny dla zainteresowanych w Wydziale OSSO w godzinach pracy Urzędu

Szukaj dokumentów
od do