Skarbnik

Skarbnik
oświadczenie majątkowe z rok 2019
Oświadczenie majątkowe Skarbnika gminy za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe skarbnika gminy za rok 2016
Oświadczenie majątkowe Skarbnika gminy za rok 2015
Oświadczenie majątkowe skarbnika gminy za rok 2014