Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Dostępne podstrony

Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Księga aktów małżeństw Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bychawie Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Zaświadczenia w sprawach podatkowych-rejestr Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków Księga aktów zgonu Rejestr zarządzeń Burmistrza Bychawy Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Miejskiej w Bychawie Księga aktów urodzeń Ewidencja posiedzień komisji rady Rejestr wydanych zezwoleń na założenie szkoły publicznej Rejestr interpelacji i wniosków radnych Rady Miejskiej w Bychawie Gminna ewidencja zabytków Ewidencja protokołów sesji rady Rejestr skarg i wniosków Centralny rejestr kancelaryjny Ewidencja ludności Rejestr aktów wewnętrznych Burmistrza Bychawy Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw Ewidencja działalności gospodarczej Rejestr jednostek i instytucji kultury Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wykaz podatników będących przedsiębiorcami,którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego,którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie powyżej niż 100 zł Rejestr wydanych zezwoleń na uprawę maku niskomorfinowego Ewidencja nieruchomości gminnych Ewidencja podatkowa nieruchomości Lista poborowych roczników Rejestr przedpoborowych roczników Wykaz przedpoborowych roczników Ewidencja gminnych dróg i obiektów mostowych Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Bychawie Rejestr umów