Urząd Miejski w Bychawie - informacje

Dane teleadresowe

Adres
ul.Partyzantów 1,
23-100 Bychawa ,
Powiat: Lubelski
Telefon
81 566 00 04
81 566 00 49
81 566 00 87
81 566 00 90
81 566 01 46
81 566 01 71
Fax
81 566 00 48
E-mail

Strona internetowa
Numer konta
34 8685 0001 0017 3892 2000 0030 - nr konta bankowego do uiszczania opłat za podatki i opłaty lokalne oraz opłaty skarbowej
09 8685 0001 0017 3892 2000 0480 - nr konta bankowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
NIP
713-10-03-445
REGON
431020090

Herb Bychawy

Herb Bychawy

Bychawa

Dodatkowe informacje

GODZINY PRACY:
poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.15 do 15.15
przerwa 10.00 - 10.15

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się

Wydziałowi Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych w tut. Urzędzie

 

Dokumenty elektroniczne dostarczane do Urzędu muszą spełniać następujące warunki:
1.    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym,    kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
2.    Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, XML, PDF.
3.    Wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć
       6 MB.
4.    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Data wytworzenia informacji:
18-02-2020
Osoba wprowadzająca informację:
Szmit Grzegorz
Dodano do BIP dnia:
04-02-2013 00:00:00