Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Urząd Miejski w Bychawie - informacje

Dane teleadresowe

Adres
ul.Partyzantów 1
23-100 Bychawa
Powiat Lubelski
Telefon
81 566 00 04
81 566 00 49
81 566 00 87
81 566 00 90 - koordynator ds. szczepień przeciwko SARS-CoV-2
81 566 01 46
81 566 01 71
Fax
81 566 00 48
E-mail

Strona internetowa
Numer konta
34 8685 0001 0017 3892 2000 0030 - nr konta bankowego do uiszczania opłat za podatki i opłaty lokalne oraz opłaty skarbowej
09 8685 0001 0017 3892 2000 0480 - nr konta bankowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
NIP
713-10-03-445
REGON
431020090

Herb Bychawy

Herb Bychawy

Bychawa

Dodatkowe informacje

GODZINY PRACY:
poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.15 do 15.15
przerwa 10.00 - 10.15

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się

Wydziałowi Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych w tut. Urzędzie

 

Dokumenty elektroniczne dostarczane do Urzędu muszą spełniać następujące warunki:
1.    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym,    kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
2.    Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, XML, PDF.
3.    Wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć
       6 MB.
4.    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
admin admin
Data wytworzenia informacji:
18-01-2021
Osoba wprowadzająca informację:
Szmit Grzegorz
Dodano do BIP dnia:
18-01-2021 12:27:20