Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

Nazwa rejestru/ewidencji:   Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych
Symbol rejestru/ewidencji:   forma informatyczna
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr:   OSSO - Wydział OSSO
Typ rejestru/ewidencji:   Ewidencja
Grupa rejestrów/ewidencji:   Pozostałe rejestry, ewidencje i archiwa
Czy rejestr powszechnie dostępny:   NIE


Sposoby i zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrze (ewidencji):
Do wglądu i na wniosek upoważnionych organów.

Informacje dodatkowe i uzupełniające:
Po utracie dowodu osobistego należy ten fakt zgłosić w urzędzie, gdzie zostanie odnotowany i wystawione zostanie zaświadczenie o utracie dowodu osobistego (bezpłatne), ważne do czasu wydania nowego dokumentu.
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa.
Szukaj dokumentów
od do
Grupowanie dokumentów
Typ grupowania