Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor ŚDS
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2018
Stanowisko pracownika - kierownik ŚDS
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor ŚDS
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie
oświadczenie majątkowe za rok 2015 kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Stanowisko pracownika - Dyrektor ŚDS
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2014
Stanowisko pracownika - Dyrekor
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2019 (ostatnie)
Stanowisko pracownika - starszy inspektor w OPS
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
Stanowisko pracownika - starszy inspektor w OPS
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
Stanowisko pracownika - starszy inspektor
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
Stanowisko pracownika - starszy inspektor w Ośrodku Pomocy Spoelcznej w Bychawie
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - starszy inspektor w OPS
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2018
Stanowisko pracownika - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie
oświadczenie majątkowe za rok 2015 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Stanowisko pracownika - Dyrektor MBP w Bychawie
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 (pierwsze)
Stanowisko pracownika - dyrektor Szkoly Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe p.o. kierownika OPS składane w dniu odwołania
Stanowisko pracownika - p.o kierownika OPS
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
Stanowisko pracownika - starszy inspektor
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
Stanowisko pracownika - starszy inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie
oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
oświadczenie majątkowe za rok 2014 p.o. kierownika OPS
Stanowisko pracownika - pełniąca obowiązki kierownika OPS
oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe p.o. kierownika jednostki organizacyjnej gminy (pierwsze)
Stanowisko pracownika - p.o. Kierownika OPS w Bychawie
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2019
Stanowisko pracownika - kierownik OPS
Oświadczenie zastępcy Kierownika OPS wydającego decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pierwsze)
Stanowisko pracownika - Zastepca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w bychawie
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
Stanowisko pracownika - p.o. Kierownika OPS w Bychawie
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - p.o kierownika OPS, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2021
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośroska Pomocy Społecznej w Bychawie
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2019 (roczne)
Stanowisko pracownika - kierownik OPS
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy/ osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
Stanowisko pracownika - p.o. kierownika OPS
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pierwsze)
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za rok 2021 inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie wydającego decyzje administracyjne w imieniu burmistrza
Stanowisko pracownika - inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
Stanowisko pracownika - inspektor w OPS
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
Stanowisko pracownika - inspektor w OPS
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 składane w terminie 30 dni od dnia powołania (pierwsze)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 1
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 1
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2018
Stanowisko pracownika - dyrektor Samorządowego Przedszkola
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 1
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor samorządowego Przedszkola Nr 1
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Stanowisko pracownika - Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Bychawie
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2019 (ostatnie)
Stanowisko pracownika - dyrektor Szkoly Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2018
Stanowisko pracownika - dyrektor Szkoly Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmianaw Bychawce
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawce
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 Kierownika jednostki organizacyjnej
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoly Podstawowej w Bychawce
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy składane w terminie 30 dni od dnia powołania
Stanowisko pracownika - Kierownik jednostki organizacyjnej gminy
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Szkoły podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w WOli Gałęzowskiej
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2018
Stanowisko pracownika - dyrektor Szkoly Podstawowej im. Zofii Przewlockiej w Woli Gałęzowskiej
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2015 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Stanowisko pracownika - Dyrektor SP w Woli Gałęzowskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Stanowisko pracownika - Dyrektor SP w Woli Gałęzowskiej
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2019 (ostatnie)
Stanowisko pracownika - kierownik OPS
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2018
Stanowisko pracownika - kierownik OPS
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2017
Stanowisko pracownika - Kierownik OPS
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2016
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Stanowisko pracownika - Kierownik OPS
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2017 (ostatnie)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gimmnazjum Nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w bychawie
oświadczenie majątkowe za rok 2016 kierownika jednostki organizacyjnej
Stanowisko pracownika - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Bychawie
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2021 składane w dniu rozwiązania umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2018
Stanowisko pracownika - dyrektor Szkoly Podstawowej w Bychawie
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor szkoly Podstawowej w Bychawie
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie
oświadczenie majątkowe za rok 2015 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Stanowisko pracownika - Dyrektor SP w Bychawie
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Stanowisko pracownika - DYrektor SP w Bychawie
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2021 inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie wydającego decyzje administracyjne w imieniu burmistrza
Stanowisko pracownika - inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Stanowisko pracownika - Dyrektor SP w Starej Wsi Drugiej
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2018
Stanowisko pracownika - dyrektor Szkoly Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoly Podstawowej w Starej Wsi Drugiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Stanowisko pracownika - Dyrektor SP w Starej Wsi Drugiej