Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

wykaz podatników będących przedsiębiorcami,którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego,którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie powyżej niż 100 zł

ymbol rejestru/ewidencji:   przed
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr:   FN - Wydział FN
Typ rejestru/ewidencji:   Ewidencja
Grupa rejestrów/ewidencji:   Rejestry i ewidencje dot. działalności organów wykonawczych jednoosobowych
Czy rejestr powszechnie dostępny:   TAK


Sposoby i zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrze (ewidencji):
Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych podaje się do publicznej wiadomości po upływie ostatniego miesiąca kończącego się kwartału na okres 7 dni.
Szukaj dokumentów
od do
Grupowanie dokumentów
Typ grupowania