Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Ewidencja ludności

Nazwa rejestru/ewidencji:   Ewidencja ludności
Symbol rejestru/ewidencji:   forma informatyczna
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr:   OSSO - Wydział OSSO
Typ rejestru/ewidencji:   Ewidencja
Grupa rejestrów/ewidencji:   Pozostałe rejestry, ewidencje i archiwa
Czy rejestr powszechnie dostępny:   NIE
Sposoby i zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrze (ewidencji):
Dane zawarte w ewidencji udostępniane są na wniosek strony zainteresowanej.
Opłaty:
- pierwsze poświadczenie zameldowania lub wymeldowania wydawane jest bezpłatnie dla osób meldujących się lub wymeldowujących się, każde kolejne to 17 zł - opłata skarbowa,
- opłata w kwocie 30,40 zł wniesiona do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Informacje dodatkowe i uzupełniające:
- Ewidencja ludności działa na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity:Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- poświadczenie zameldowania lub wymeldowania ważne jest przez 2 miesiące od daty wydania.
Szukaj dokumentów
od do
Grupowanie dokumentów
Typ grupowania