Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Symbol rejestru/ewidencji:   GPK.7615
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr:   GPK - Wydział GPK
Typ rejestru/ewidencji:   Ewidencja
Grupa rejestrów/ewidencji:   Rejestry i ewidencje dot. działalności organów stanowiących i kontrolnych
Czy rejestr powszechnie dostępny:   NIE


Sposoby i zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrze (ewidencji):
Na pisemny wniosek
Szukaj dokumentów
od do
Grupowanie dokumentów
Typ grupowania