Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną

Szczegółowe wyszukiwanie
Osoby zarzadzajace i członkowie organu zarzadzajacego gminną osobą prawną
oświadczenie majątkowe p.o. Zarządu BPK Sp z o.o. w Bychawie (ostatnie)
Stanowisko pracownika - p.o. Prezesa Zarządu BPK Sp z o.o. w Bychawie
oświadczenie majątkowe p.o. Prezesa BPK SP z o.o. w Bychawie (pierwsze)
Stanowisko pracownika - p.o. Prezesa Zarządu BPK Sp z o.o. w Bychawie
Osoby zarzadzajace i członkowie organu zarzadzajacego gminną osobą prawną
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej gminną osobą prawną
Stanowisko pracownika - Dyrektor Bychawskiego Centruk Kultury
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Bychawskiego Centrum Kultury w Bychawie
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej gminną osobą prawną za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor Bychawskiego Centrum Kultury
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej gminną osobą prawną za rok 2018
Stanowisko pracownika - dyrektor BCK
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej gminną osoba prawną za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Bychwskiego Centrum Kultury
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej gminna osobą prawną za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Bychawskiego Centrum Kultury w Bychawie
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
Stanowisko pracownika - Dyrektor BCK
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby zarządzającej gminną osobą prawną
Stanowisko pracownika - Dyrektor BCK
Osoby zarzadzajace i członkowie organu zarzadzajacego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe członka organu zarządzającego gminna osobą prawną składane w dniu odwołania
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
Stanowisko pracownika - Prezes BPK
Osoby zarzadzajace i członkowie organu zarzadzajacego gminną osobą prawną
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. w Bychawie
Oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną za rok 2020
Stanowisko pracownika - Prezes Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o.
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną za rok 2019
Stanowisko pracownika - Prezes BPK Sp z o.o.
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną za rok 2018
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu BPK sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu BPK Sp. z o.o. w Bychawie składane w terminie 30 dni od dnia powołania (pierwsze)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu BPK Sp z o.o. w Bychawie
Osoby zarzadzajace i członkowie organu zarzadzajacego gminną osobą prawną
oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia powołania
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
oświadczenie majątkowe członka organu zarządzającego gminną osobą prawną za rok 2018 (ostatnie)
Stanowisko pracownika - prezes BPK
oświadczenie majątkowe członka organu zarządzającego gminną osobą prawną za rok 2017
Stanowisko pracownika - Prezes BPK Sp z o.o.
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną za rok 2016
Stanowisko pracownika - Prezes Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminna osobą prawną
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu BPK