Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną

Osoby zarzadzajace i członkowie organu zarzadzajacego gminną osobą prawną
oświadczenie majątkowe p.o. Prezesa BPK SP z o.o. w Bychawie (pierwsze)
oświadczenie majątkowe p.o. Zarządu BPK Sp z o.o. w Bychawie (ostatnie)
Osoby zarzadzajace i członkowie organu zarzadzajacego gminną osobą prawną
oświadczenie majątkowe za rok 2020
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej gminną osobą prawną za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej gminną osobą prawną za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej gminną osoba prawną za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej gminna osobą prawną za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby zarządzającej gminną osobą prawną
Osoby zarzadzajace i członkowie organu zarzadzajacego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe członka organu zarządzającego gminna osobą prawną składane w dniu odwołania
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
Osoby zarzadzajace i członkowie organu zarzadzajacego gminną osobą prawną
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną za rok 2018
oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu BPK Sp. z o.o. w Bychawie składane w terminie 30 dni od dnia powołania (pierwsze)
Osoby zarzadzajace i członkowie organu zarzadzajacego gminną osobą prawną
oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia powołania
oświadczenie majątkowe członka organu zarządzającego gminną osobą prawną za rok 2018 (ostatnie)
oświadczenie majątkowe członka organu zarządzającego gminną osobą prawną za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminna osobą prawną