Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Ewidencja działalności gospodarczej

azwa rejestru/ewidencji:   Ewidencja działalności gospodarczej
Symbol rejestru/ewidencji:   OSSO.6410
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr:   OSSO - Wydział OSSO
Typ rejestru/ewidencji:   Ewidencja
Grupa rejestrów/ewidencji:   Pozostałe rejestry, ewidencje i archiwa
Czy rejestr powszechnie dostępny:   TAK
Sposoby i zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrze (ewidencji):
INFORMACJE ZAWARTE W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SĄ JAWNE I UDZIELANE NA USTNY LUB PISEMNY WNIOSEK ZAINTERESOWANEGO.
Szukaj dokumentów
od do
Grupowanie dokumentów
Typ grupowania