Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Gminna ewidencja zabytków

Nazwa rejestru/ewidencji:   Gminna ewidencja zabytków
Symbol rejestru/ewidencji:   OSSO.4040
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr:   OSSO - Wydział OSSO
Typ rejestru/ewidencji:   Rejestr centralny
Grupa rejestrów/ewidencji:   Rejestry i ewidencje dot. działalności organów stanowiących i kontrolnych
Czy rejestr powszechnie dostępny:   TAK


Sposoby i zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrze (ewidencji):
Dostępny do wglądu w wydziele OSSO w godzinach pracy urzędu
Szukaj dokumentów
od do
Grupowanie dokumentów
Typ grupowania