Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Tekst ETR

Urząd Miejski w Bychawie tworzą wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy.

Kierownikiem Urzędu Miejskiego jest Burmistrz

 

Sprawy, które załatwisz w urzędzie

 • Karta Dużej Rodziny
 • Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami i podatkami
 • Dowody osobiste – wymiana dowodu; wydanie dowodu
 • Wymeldowanie – w drodze decyzji administracyjnej; z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP Zameldowanie – w drodze decyzji administracyjnej; na pobyt czasowy i pobyt stały
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wydawanie wypisu i wyrysu; składanie wniosków do opracowywanych planów; składanie uwag do projektów
 • Nazwy ulic, placów i innych obiektów publicznych, dróg – nadawanie nazw
 • CEIDG – wniosek o wpis
 • Ewidencja działalności gospodarczej – wydanie zaświadczenia z ewidencji
 • Zezwolenia na sprzedaż alkoholi
 • Odbieranie odpadów komunalnych
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Azbest – przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest
 • Usunięcie drzew i krzewów – wydawanie zezwoleń

Urząd jest na ulicy Partyzantów 1 w Bychawie

Można do nas zadzwonić

Telefon 815660004

e-mail: um@bychawa.pl

Budynek Urzędu ma windę, którą obsługuje pracownik Punktu Obsługi Interesanta.