Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Słownik skrótów

Skrót Opis
RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
USC Urząd Stanu Cywilnego
Wydział FN Wydział Finansowy
Wydział GPK Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Wydział OSSO Wydział Oświaty Spraw Społecznych i Organizacyjnych