Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Rejestr aktów wewnętrznych Burmistrza Bychawy

Nazwa rejestru/ewidencji:   Rejestr aktów wewnętrznych Burmistrza Bychawy
Symbol rejestru/ewidencji:   OSSO.0152
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr:   OSSO - Wydział OSSO
Typ rejestru/ewidencji:   Rejestr centralny
Grupa rejestrów/ewidencji:   Rejestry i ewidencje dot. działalności organów wykonawczych jednoosobowych
Czy rejestr powszechnie dostępny:   TAK

Sposoby i zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrze (ewidencji): Rejestr dostepny dla zainteresowanych w Wydziale OSSO p. nr 28 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Szukaj dokumentów
od do
Grupowanie dokumentów
Typ grupowania