Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Ewidencja posiedzień komisji rady

Nazwa rejestru/ewidencji:   Ewidencja posiedzień komisji rady
Symbol rejestru/ewidencji:   OSSO.0063
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr:   OSSO - Wydział OSSO
Typ rejestru/ewidencji:   Ewidencja
Grupa rejestrów/ewidencji:   Rejestry i ewidencje dot. działalności organów stanowiących i kontrolnych
Czy rejestr powszechnie dostępny:   NIE
Sposoby i zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrze (ewidencji):
Dane zawarte w protokołach komisji Rady Miejskiej udostępniane są na wniosek zainteresowanego w Wydziale OSSO p. nr 20, w dniach pracy Urzędu Miejskiego i godzinach przyjmowania interesantów.

Informacje dodatkowe i uzupełniające:
Udostępnianie danych reguluje Rozdział V Statutu Gminy Bychawa "Zasady udostępniania dokumentów dotyczącyh wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy"
Szukaj dokumentów
od do
Grupowanie dokumentów
Typ grupowania