Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Koordynator ds. dostępności

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 Koordynator ds. dostępności zajmuje się także:

 • opiniowaniem projektów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnością,
 • oceną zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi Standardami i Wytycznymi,
 • szczegółową oceną rozwiązań technicznych stosowanych tak w przestrzeni publicznej, jak i we wnętrzach obiektów,
 • oceną dostępności m.in. obiektów, ulic, placów, parkingów, terenów zielonych,
 • wskazywaniem do stosowania autorskich rozwiązań Standardów oraz Wytycznych dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców z dziećmi, osób o ograniczonej mobilności,
 • współpracą z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, Radą Seniorów Miasta Konina, środowiskami osób z niepełnosprawnościami (fundacje, stowarzyszenia),
 • współpracą z inwestorami, konsultacjami i pomocą we wdrażaniu Standardów i Wytycznych w projektach realizowanych na terenach Konina,
 • długofalowym projektem etapowego dostosowania miasta do obowiązujących norm projektowania uniwersalnego (tzw. mapa drogowa).

Kontakt

Urząd Miejski w Bychawie

ul. Partyzantów 1

23-100 Bychawa

815660004

Zespół ds. Dostępności:                                                

Agnieszka Szacoń                                                                

 Jolanta Puła - Dzieciątkowska                                             

Grzegorz Szmit

 

Szukaj dokumentów
od do
Grupowanie dokumentów
Typ grupowania