Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Centralny rejestr kancelaryjny

Nazwa rejestru/ewidencji:   Centralny rejestr kancelaryjny
Symbol rejestru/ewidencji:   -
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr:   OSSO - Wydział OSSO
Typ rejestru/ewidencji:   Rejestr centralny
Grupa rejestrów/ewidencji:   Rejestry kancelaryjne
Czy rejestr powszechnie dostępny:   NIE
posoby i zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrze (ewidencji):
REJESTR DOSTĘPNY NA WNIOSEK W KANCELARII URZĄDU P.5 parter

Informacje dodatkowe i uzupełniające:
REJESTR UDOSTĘPNIANY W FORMIE WYDRUKU Z PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "SKOK"- SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI KORESPONDENCJI
Szukaj dokumentów
od do
Grupowanie dokumentów
Typ grupowania