Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia powołania
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe zastępcy Burmistrza za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza za rok 2016
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza za rok 2015
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe składane w dniu odwołania
Oświadczenie majątkowe za rok 2014