Zastępca Burmistrza

Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2019
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2018
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2017
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2014
Wydział Finansowy
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie mąjątkowe składane w terminie 30 dni od dnia ślubowania
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2015
Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe sekretarza gminy za rok 2018
Oświadczenie majątkowe Sekretarza gminy za rok 2017
oświadczenie majątkowe sekretarza gminy za rok 2016
Oświadczenie majątkowe Sekretarza gminy za rok 2015
Oświadczenie majątkowe sekretarza gminy za rok 2014
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2019 (ostatnie)
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2019
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2018
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2017
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Skarbnik
oświadczenie majątkowe z rok 2019
Oświadczenie majątkowe Skarbnika gminy za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe skarbnika gminy za rok 2016
Oświadczenie majątkowe Skarbnika gminy za rok 2015
Oświadczenie majątkowe skarbnika gminy za rok 2014
Osoby zarzadzajace i członkowie organu zarzadzajacego gminną osobą prawną
oświadczenie majątkowe p.o. Prezesa BPK SP z o.o. w Bychawie (pierwsze)
oświadczenie majątkowe p.o. Zarządu BPK Sp z o.o. w Bychawie (ostatnie)
Rada Miejska
Oświadczenie mąjątkowe składane w terminie 30 dni od dnia ślubowania
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2015
Osoby zarzadzajace i członkowie organu zarzadzajacego gminną osobą prawną
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej gminną osobą prawną za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej gminną osobą prawną za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej gminną osoba prawną za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej gminna osobą prawną za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby zarządzającej gminną osobą prawną
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 (pierwsze)
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2020 (ostatnie)
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy składane w terminie 30 dni od upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018 (roczne)
oświadczenie majątkowe za rok 2018 (pierwsze)
Rada Miejska
Oświadczenie mąjątkowe składane w terminie 30 dni od dnia ślubowania
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Wydział Finansowy
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Załącznik nr 1
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2015
oświadczenie majątkowe radnego RM w Bychawie za rok 2014
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe p.o. kierownika OPS składane w dniu odwołania
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
oświadczenie majątkowe za rok 2014 p.o. kierownika OPS
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Rada Miejska
Oświadczenie mąjątkowe składane w terminie 30 dni od dnia ślubowania
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017 (ostatnie)
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy
oświadczenie za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe p.o. kierownika jednostki organizacyjnej gminy (pierwsze)
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2019 (roczne)
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy/ osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
Oświadczenie zastępcy Kierownika OPS wydającego decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pierwsze)
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia powołania
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe zastępcy Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza za rok 2016
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza za rok 2015
Osoby zarzadzajace i członkowie organu zarzadzajacego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe członka organu zarządzającego gminna osobą prawną składane w dniu odwołania
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pierwsze)
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje w imieniu Burmistrza
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie mąjątkowe składane w terminie 30 dni od dnia ślubowania
oświadczenie majątkowe za rok 2014
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2015
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia nabycia uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bychawy
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2015
oświadczenie majątkowe radnego RM w Bychawie za rok 2014
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2015
Wydział Oświaty Spraw Społecznych i Organizacyjnych
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia ślubowania
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2015
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2015
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2019
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2018
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2017
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie
oświadczenie majątkowe za rok 2015 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Osoby zarzadzajace i członkowie organu zarzadzajacego gminną osobą prawną
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną za rok 2018
oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu BPK Sp. z o.o. w Bychawie składane w terminie 30 dni od dnia powołania (pierwsze)
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie mąjątkowe składane w terminie 30 dni od dnia ślubowania
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2015
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia ślubowania
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2019 (ostatnie)
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2018
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2017
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 Kierownika jednostki organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy składane w terminie 30 dni od dnia powołania
Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce
oświadczenie majątkowe za rok 2015 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Rada Miejska
Oświadczenie mąjątkowe składane w terminie 30 dni od dnia ślubowania
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia ślubowania
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2015
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pierwsze)
Urząd Stanu Cywilnego
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Osoby zarzadzajace i członkowie organu zarzadzajacego gminną osobą prawną
oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia powołania
oświadczenie majątkowe członka organu zarządzającego gminną osobą prawną za rok 2018 (ostatnie)
oświadczenie majątkowe członka organu zarządzającego gminną osobą prawną za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminna osobą prawną
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2019
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2018
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2017
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Wydział Oświaty Spraw Społecznych i Organizacyjnych
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie mąjątkowe składane w terminie 30 dni od dnia ślubowania
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy za rok 2015
Oświadczenie majątkowe radnego za rok 2014
Wydział Finansowy
korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Rada Miejska
Oświadczenie mąjątkowe składane w terminie 30 dni od dnia ślubowania
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2019 (ostatnie)
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2018
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2017
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
Oświadczenie majątkowe składane w dniu odwołania
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2017 (ostatnie)
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2016 kierownika jednostki organizacyjnej
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2019
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2018
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2017
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie mąjątkowe składane w terminie 30 dni od dnia ślubowania
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2015
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2015
Burmistrz
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Bychawy za rok 2016
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Bychawy za rok 2019
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Bychawy za rok 2018
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Bychawy składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe Burmistrza Bychawy za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2015 Burmistrza Bychawy
Oświadczenie majątkowe Burmistrza za rok 2014
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie mąjątkowe składane w terminie 30 dni od dnia ślubowania
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2017 (ostatnie)
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe składane w dniu odwołania
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza - pierwsze
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie mąjątkowe składane w terminie 30 dni od dnia ślubowania
oświadczenie majątkowe za rok 2014
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2015
Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2015
Kierownicy jenostek organizacyjnych gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 kierownika jednostki organizacyjnej gminy
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2019
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2018
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy za rok 2017
oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 kierownika jednostki organizacyjnej gminy