Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

Nazwa rejestru/ewidencji:   Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
Symbol rejestru/ewidencji:   OSSO.0815
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr:   OSSO - Wydział OSSO
Typ rejestru/ewidencji:   Rejestr centralny
Grupa rejestrów/ewidencji:   Rejestry i ewidencje dot. działalności organów wykonawczych jednoosobowych
Czy rejestr powszechnie dostępny:   TAK
Szukaj dokumentów
od do