Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Szczegółowe wyszukiwanie
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2021
Stanowisko pracownika - zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki przestrzennej i Komunalnej
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
Stanowisko pracownika - zastępca naczelnika Wydziału GPK
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
Stanowisko pracownika - Zastępca Naczelnika Wydziału GPK
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
Stanowisko pracownika - Zastępca Naczelnika Wydziału GPK
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
Stanowisko pracownika - zastępca naczelnika
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - zastępca naczelnika wydziału
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2021
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Finansowym
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy składane w terminie 30 dni od upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych
Stanowisko pracownika - podinspektor
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - podinspektor
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2020 (ostatnie)
Stanowisko pracownika - referent
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
Stanowisko pracownika - referent
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018 (roczne)
Stanowisko pracownika - referent
oświadczenie majątkowe za rok 2018 (pierwsze)
Stanowisko pracownika - referent
Wydział Finansowy
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne
Stanowisko pracownika - starszy specjalista
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017 (ostatnie)
Stanowisko pracownika - zastępca Naczelnika Wydziału GPK
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2016
Stanowisko pracownika - zastępca naczelnika
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy
Stanowisko pracownika - zastepca naczelnika Wydziału
oświadczenie za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - zastępca naczelnika
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2021
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Finansowym
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - podinspektor
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
Stanowisko pracownika - podinspektor
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
Stanowisko pracownika - podinspektor
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
Stanowisko pracownika - podinspektor
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
Stanowisko pracownika - podinspektor
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - podinspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - podinspektor
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
Stanowisko pracownika - referent
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2021
Stanowisko pracownika - podinspektor
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - podinspektor
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
Stanowisko pracownika - podinspektor
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
Stanowisko pracownika - podinspektor
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
Stanowisko pracownika - podinspektor
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy
Stanowisko pracownika - referent
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia nabycia uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bychawy
Stanowisko pracownika - referent
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - referent
Wydział Oświaty Spraw Społecznych i Organizacyjnych
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2021
Stanowisko pracownika - zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Spoęłcznych i Organizacyjnych, zastępca Kierownika USC
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych, zastępca Kierownika USC
Wydział Oświaty Spraw Społecznych i Organizacyjnych
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
Stanowisko pracownika - zastępca naczelnika OSSO, zastepca kierownika USC
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
Stanowisko pracownika - zastępca naczelnika Wydziału OSSO, zastępca kierownika USC
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
Stanowisko pracownika - Zastępca Naczelnika Wydziału OSSO, zastępca Kierownika USC
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
Stanowisko pracownika - Zastępca Naczelnika Wydziału, Zastępca Kierownika USC
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy
Stanowisko pracownika - Zastępca naczelnika wydziału, zastępca Kierownika USC
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - zastępca naczelnika, zastępca kierownika USC
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2021
Stanowisko pracownika - naczelnik Wydziału Gospdoarki Przestrzennej i Komunalnej
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
Stanowisko pracownika - naczelnik wydziału GPK
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
Stanowisko pracownika - naczelnik wydziału GPK
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału GPK
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - naczelnik wydziału
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - Naczelnik
Urząd Stanu Cywilnego
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2021
Stanowisko pracownika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
Stanowisko pracownika - kierownik USC
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
Stanowisko pracownika - kierownik USC
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
Stanowisko pracownika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2021
Stanowisko pracownika - zastępca naczelnika Wydziału Finansowego
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
Stanowisko pracownika - zastępca naczelnika Wydziału Finansowego
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
Stanowisko pracownika - zastępca naczelnika wydziału FN
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
Stanowisko pracownika - Zastępca Naczelnika Wydziału FN
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
Stanowisko pracownika - inspektor
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - inspektor
Wydział Oświaty Spraw Społecznych i Organizacyjnych
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2021
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych
Wydział Oświaty Spraw Społecznych i Organizacyjnych
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - naczelnik wydziału Oświaty, Spraw Spoęłcznych i Organizacyjnych
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
Stanowisko pracownika - naczelnik wydziału OSSO
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
Stanowisko pracownika - naczelnik wydziału OSSO
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału OSSO
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2016
Stanowisko pracownika - Naczelnik wydziału
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - naczelnik wydziału
oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - Naczelnik
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
Stanowisko pracownika - zastepca Naczelnika Wydziału Finansowego
korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - Zastępca Naczelnika Wydziału
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - zastępca naczelnika wydziału
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - zastępca naczelnika
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2017 (ostatnie)
Stanowisko pracownika - inspektor
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
Stanowisko pracownika - podinspektor
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - podinspektor
korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - podinspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - podinspektor
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
Stanowisko pracownika - naczelnik wydziału FN
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - naczelnik Wydziału Finansowego
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
Stanowisko pracownika - naczelnik wydziału FN
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału FN
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
Stanowisko pracownika - Naczelnik wydziału
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - naczelnik wydziału
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - Naczelnik
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2022
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Finansowego
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza - pierwsze
Stanowisko pracownika - podinspektor
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2021
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Finansowym
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - podinspektor
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
Stanowisko pracownika - podinspektor
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
Stanowisko pracownika - podinspektor