Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
oświadczenie majątkowe za rok 2020
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2020 (ostatnie)
oświadczenie majątkowe za rok 2020
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy składane w terminie 30 dni od upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018 (roczne)
oświadczenie majątkowe za rok 2018 (pierwsze)
Wydział Finansowy
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017 (ostatnie)
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy
oświadczenie za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe za rok 2020
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje w imieniu Burmistrza
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2020
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia nabycia uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Bychawy
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Wydział Oświaty Spraw Społecznych i Organizacyjnych
oświadczenie majątkowe za rok 2020
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
oświadczenie majątkowe za rok 2020
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Urząd Stanu Cywilnego
oświadczenie majątkowe za rok 2020
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe za rok 2020
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Wydział Oświaty Spraw Społecznych i Organizacyjnych
oświadczenie majątkowe za rok 2020
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Wydział Finansowy
korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2017 (ostatnie)
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2020
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2017
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza - pierwsze
oświadczenie majątkowe za rok 2020
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2019
oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Bychawy za rok 2018