Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie
Nazwa rejestru/ewidencji:   Rejestr interpelacji i wniosków   radnych Rady Miejskiej w Bychawie
Symbol rejestru/ewidencji:   OSSO.0057
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr:   OSSO - Wydział OSSO
Typ rejestru/ewidencji:   Rejestr centralny
Grupa rejestrów/ewidencji:   Rejestry i ewidencje dot. działalności organów stanowiących i kontrolnych
Czy rejestr powszechnie dostępny:   NIE