Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Krzysztof Dyś
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie mąjątkowe składane w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Radny
Opis: oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Radny
Opis: oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie
Stanowisko: radny
Opis: oświadczenie majątkowe za rok 2020