Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

Załącznik do zarządzenia Nr 144/OW/2021


Burmistrza Bychawy z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wykaz

części nieruchomości położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bychawie  przeznaczonej do oddania w najem

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w m²

Oznaczenie nieruchomości w KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
 i sposób zagospodarowania

Okres trwania umowy

Wysokość opłat z tytułu najmu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

 

1106/2

(część)

 

40

 

LU1I/00036648/3

Działka położona przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Bychawie.

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest pod teren  usług ochrony zdrowia - symbol planu 1UZ.

na czas oznaczony do trzech lat.

Czynsz roczny ustalony w wyniku negocjacji płatny w terminie
do dnia 31 marca z góry za dany rok.

 

Plik źródłowy
pdf pobrano: 35 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 22-12-2021 09:56:12