Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

Załącznik do zarządzenia Nr 93/OW/2021
Burmistrza Bychawy z dnia 21 września 2021 r.

Wykaz


części nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej w Bychawie  przeznaczonej do wydzierżawienia

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w m²

Oznaczenie nieruchomości w KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania

Okres trwania umowy

Wysokość opłat z tytułu najmu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

 

110/7

 

700

 

LU1I/00108702/6

Działka położona przy ul. Zamkowej
w Bychawie.

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest pod teren zieleni parkowej - symbol planu 2ZP. Czasowo część działki wydzierżawia się pod uprawę warzyw.

na czas oznaczony do trzech lat.

Czynsz roczny ustalony w wyniku negocjacji płatny w terminie
do dnia 31 marca z góry za dany rok.

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 21-09-2021 09:39:00