Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

Wykaz


części nieruchomości położonej  w Bychawie  przeznaczonej do oddania w najem

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w m²

Oznaczenie nieruchomości w KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania

Okres trwania umowy

Wysokość opłat z tytułu najmu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

 

1457/2

 

12

 

 

LU1I/00020774/9

 

Działka położona
w Bychawie

 

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa  przeznaczona jest pod tereny komunikacji - parkingi. Czasowo część działki wynajmuje się pod handel przy cmentarzu.

 

na czas oznaczony do trzech lat w dniach:

1.10.2021 r., 8.10.2021 r., 11.10.2021 r., 12.10.2021 r., 13.10.2021 r., 14.10.2021 r., 15.10.2021 r., 18.10.2021 r., 20.10.2021 r., 21.10.2021 r., 22.10.2021 r.

 

Czynsz kwartalny  płatny w terminie
do dnia 10 miesiąca następującego po upływie danego kwartału.

2

 

1457/2

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU1I/00020774/9

 

Działka położona
w Bychawie

 

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa  przeznaczona jest pod tereny komunikacji - parkingi. Czasowo część działki wynajmuje się pod handel przy cmentarzu.

 

na czas oznaczony do trzech lat w dniach:

2.10.2021 r., 3.10.2021 r., 9.10.2021 r., 10.10.2021 r., 16.10.2021 r., 17.10.2021 r.,

6.11.2021 r., 7.11.2021 r., 11.11.2021 r., 13.11.2021 r., 14.11.2021 r., 20.11.2021 r., 21.11.2021 r., 27.11.2021 r., 28.11.2021 r.,

4.12.2021 r., 5.12.2021 r., 11.12.2021 r., 12.12.2021 r., 18.12.2021 r., 19.12.2021 r., 20.12.2021 r., 21.12.2021 r., 22.12.2021 r., 23.12.2021 r., 24.12.2021 r., 25.12.2021 r., 26.12.2021 r.

 

Czynsz kwartalny  płatny w terminie
do dnia 10 miesiąca następującego po upływie danego kwartału.

 

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 06-09-2021 12:15:40