Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

Wykaz


części nieruchomości położonej przy ul. Kajetana Koźmiana w Bychawie  przeznaczonej do wydzierżawienia

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w m²

Oznaczenie nieruchomości w KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania

Okres trwania umowy

Wysokość opłat z tytułu najmu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

 

1604/3

(część)

 

150

 

LU1I/00060897/0

Działka położona przy ul. Kajetana Koźmiana
w Bychawie.

Przedmiotowa część działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa  przeznaczona jest pod ciąg pieszo-jezdny - symbol planu KDX. Czasowo część działki wydzierżawia się pod trawnik.

na czas oznaczony do trzech lat.

Czynsz roczny ustalony w wyniku negocjacji płatny w terminie
do dnia 31 marca z góry za dany rok.

 

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 17-06-2021 12:51:58