Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

Wykaz


części nieruchomości położonej przy ul. Piotra Ściegiennego w Bychawie  przeznaczonej do oddania w najem

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w m²

Oznaczenie nieruchomości w KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania

Okres trwania umowy

Wysokość opłat z tytułu najmu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

 

815

 

6

 

LU1I/00187859/8

Działka położona przy ul. Piotra Ściegiennego

w Bychawie.

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest pod teren zabudowy śródmiejskiej - mieszkaniowej i usług - symbol planu 8 M/U. Część działki wynajmuje się pod lokalizację blaszanej komórki.

na czas oznaczony do trzech lat.

Czynsz roczny ustalony w wyniku negocjacji płatny w terminie
do dnia 31 marca z góry za dany rok.

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 16-02-2021 11:03:47