Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

                                                               Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/OW/2021
                                                               Burmistrza Bychawy z dnia 11 stycznia 2021 r.

Burmistrz Bychawy informuje
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 353 o powierzchni 0,0842 ha.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2021 r. o godz. 930 w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie 
ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 17 (I piętro).
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój Nr 19 lub pod numerem telefonu 081-5660004 wew. 39.

 

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 11-01-2021 10:49:57