Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

Załącznik do zarządzenia Nr 135/OW/2020

Burmistrza Bychawy z dnia 23 listopada 2020 r.

Wykaz
części nieruchomości położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza w Bychawie przeznaczonej do wydzirżawienia

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w m²

Oznaczenie nieruchomości w KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania

Okres trwania umowy

Wysokość opłat z tytułu najmu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

 

1537/1

 

10886

 

LU1I/00110576/0

Działka położona przy ul. Henryka Sienkiewicza
w Bychawie.

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest pod istniejące tereny rolnicze - symbol planu 7R oraz w części pod tereny zabudowy zagrodowej - symbol planu 12RM

na czas oznaczony do trzech lat.

Czynsz roczny ustalony w wyniku negocjacji płatny w terminie do 31 marca 
z góry za dany rok.

 

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 23-11-2020 16:08:13