Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

Załącznik do zarządzenia Nr 115/OW/2020

Burmistrza Bychawy z dnia 8 października 2020 r.

WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz najemcy

Lp.

Nieruchomość z oznaczeniem księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma sprzedaży

Cena lokalu mieszkalnego w zł

Cena ułamkowej części gruntu w zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami

1.

KW

LU1I/00042768/5

1441

Udział

4224/142506

Nieruchomość położona przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 stanowi lokal mieszkalny  nr 7 o pow 42,24m2 wraz z ułamkową częścią gruntu

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest pod terenu śródmieścia - zabudowę mieszkaniowa i usługi - symbol planu 18M/U

Bezprzetargowa

136992,00 zł

112,00 zł

Termin nie może być krótszy niż  6 tygodni, licząc  od dnia wywieszenia wykazu

 

 

Burmistrz Bychawy

 

Janusz Urban

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 08-10-2020 13:21:05