Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

Załącznik do zarządzenia Nr 113/OW/2020
Burmistrza Bychawy z dnia 7 października 2020 r.

Wykaz

części nieruchomości położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w m²

Oznaczenie nieruchomości w KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania

Okres trwania umowy

Wysokość opłat z tytułu najmu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

 

1537/1

 

1614

 

LU1I/00110576/0

Działka położona przy ul. Henryka Sienkiewicza
w Bychawie.

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest pod istniejące tereny rolnicze - symbol planu 7R.

na czas oznaczony do trzech lat.

Czynsz roczny ustalony w wyniku negocjacji płatny w terminie do 31 marca 
z góry za dany rok.

                                                                                                         Burmistrz Bychawy

                                                                                                               Janusz Urban

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 07-10-2020 09:42:40