Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

Wykaz


części nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Bychawie przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w m²

Oznaczenie nieruchomości w KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania

Okres trwania umowy

Wysokość opłat z tytułu najmu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

 

680/7

 

162

 

LU1I/00176085/1

 

Działka położona przy ul. Stanisława Wyspiańskiego
w Bychawie.

 

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest w części pod zabudowę jednorodzinną  - symbol planu  8MN i w części pod teren dróg wewnętrznych – symbol planu
KDW. Czasowo część działki wydzierżawia  się pod trawnik.

 

na czas oznaczony do trzech lat.

 

Czynsz roczny ustalony w wyniku negocjacji płatny w terminie do 31 marca 
z góry za dany rok.

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 12-08-2020 10:34:30