Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

Wykaz części nieruchomości położonej w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w m²

Oznaczenie nieruchomości w KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania

Okres trwania umowy

Wysokość opłat z tytułu najmu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

 

113

(część)

 

15300

 

LU1I/00108702/6

Działka położona przy rzece Kosarzewce
w Bychawie.

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest  pod teren zieleni łąkowej - symbol planu 7ZŁ. Czasowo część działki oddaje się
w najem

na czas oznaczony do trzech lat.

Czynsz roczny ustalony w wyniku negocjacji płatny w terminie do 31 marca 
z góry za dany rok.

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 25-06-2020 13:49:44