Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

 

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2020 r.   poz. 65 z późn. zm.)  informuję,     iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 został  wywieszony  na  okres  21  dni  wykaz  części  nieruchomości  położonej w miejscowości Bychawa  gmina Bychawa przeznaczonej do oddania w najem.

 

                                                                                    Burmistrz Bychawy

                                                                                              / - /

                                                                                       Janusz Urban

 

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 25-06-2020 13:46:07