Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

Załącznik do zarządzenia Nr 59/OW/2020
Burmistrza Bychawy z dnia 3 czerwca 2020 r.

Wykaz

części nieruchomości położonej przy ul. Podwale w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w m²

Oznaczenie nieruchomości w KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania

Okres trwania umowy

Wysokość opłat z tytułu najmu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

 

175/4

 

40

 

LU1I/00015902/9

Działka położona przy ul. Podwale
w Bychawie.

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest w części pod teren dróg lokalnych - symbol planu KDL, w części pod teren zabudowy śródmiejskiej – mieszkaniowej i usług – symbol planu 1MU, 4MU, w części pod ciąg pieszo-jezdny – symbol planu KDX. Czasowo część działki wynajmuje się pod lokalizację garażu typu „blaszak.

na czas oznaczony do trzech lat.

Czynsz roczny ustalony w wyniku negocjacji płatny w terminie do 31 marca 
z góry za dany rok.

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 03-06-2020 14:46:22