Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/OW/2020
Burmistrza Bychawy z dnia 3 czerwca 2020 r.

Wykaz

nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bychawa przy ul. 1 Maja przeznaczonej do użyczenia

 

Lp

Nr

działki

Powie-rzchnia

w m2

Oznaczenie

nieruchomości

w KW

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego i sposób zagospodarowania

 

Okres trwania umowy

  1

     2

    3    

          4

             5

                        6

7

1

 

883

2,88 m2

LU1I/00129385/0

Działka
położona przy
ul. 1 Maja
w Bychawie,

gmina Bychawa

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej – mieszkaniowej i usług – symbol planu 14M/U

 Na czas oznaczony
do 3 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/OW/2020
Burmistrza Bychawy z dnia 3 czerwca 2020 r.

Wykaz

nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bychawa przy ul. 11 Listopada przeznaczonej do użyczenia

 

Lp

Nr

działki

Powie-rzchnia

w m2

Oznaczenie

nieruchomości

w KW

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego i sposób zagospodarowania

 

Okres trwania umowy

  1

     2

    3    

          4

             5

                        6

7

1

 

174

2,88 m2

LU1I/00123623/9

Działka
położona przy
ul. 11 Listopada
w Bychawie, gmina Bychawa

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest pod tereny zabudowy jednorodzinnej – symbol planu 10 MN

 Na czas oznaczony
do 3 lat

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/OW/2020
Burmistrza Bychawy  z dnia 3 czerwca 2020 r.

Wykaz

nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bychawa przeznaczonej do użyczenia

 

Lp

Nr

działki

Powie-rzchnia

w m2

Oznaczenie

nieruchomości

w KW

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego i sposób zagospodarowania

 

Okres trwania umowy

  1

     2

    3    

          4

             5

                        6

7

1

 

529/1

2,88 m2

LU1I/00108178/3

Działka
położona 
w miejscowości Bychawa, gmina Bychawa

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest pod tereny zabudowy jednorodzinnej – symbol planu 56 MN

 Na czas oznaczony
do 3 lat

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 57/OW/2020
Burmistrza Bychawy z dnia 3 czerwca 2020 r.

Wykaz

nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Podzamcze gmina Bychawa przeznaczonej do użyczenia

 

Lp

Nr

działki

Powie-rzchnia

w m2

Oznaczenie

nieruchomości

w KW

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego i sposób zagospodarowania

 

Okres trwania umowy

  1

     2

    3    

          4

             5

                        6

7

1

 

61

2,88 m2

LU1I/00208120/3

Działka
położona w miejscowości Podzamcze
gmina Bychawa.

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa przeznaczona jest pod tereny przeznaczone na zabudowę zagrodową – symbol planu 5MR.

 Na czas oznaczony
do 3 lat

 

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 57/OW/2020
Burmistrza Bychawy z dnia 3 czerwca 2020 r.

Wykaz

nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kosarzew Dolny - Kolonia gmina Bychawa przeznaczonej do użyczenia

 

Lp

Nr

działki

Powie-rzchnia

w m2

Oznaczenie

nieruchomości

w KW

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego i sposób zagospodarowania

 

Okres trwania umowy

  1

     2

    3    

          4

             5

                        6

7

1

 

159/5

2,88 m2

LU1S/00022891/9

Działka
położona
w miejscowości Kosarzew Dolny - Kolonia
gmina Bychawa.

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa przeznaczona jest pod tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy – symbol planu RPz.

 Na czas oznaczony
do 3 lat

 

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 57/OW/2020
Burmistrza Bychawy  z dnia 3 czerwca 2020 r.

Wykaz

nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Olszowiec gmina Bychawa przeznaczonej do użyczenia

 

Lp

Nr

działki

Powie-rzchnia

w m2

Oznaczenie

nieruchomości

w KW

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego i sposób zagospodarowania

 

Okres trwania umowy

  1

     2

    3    

          4

             5

                        6

7

1

 

112/3

2,88 m2

LU1I/00220187/0

Działka
położona
w miejscowości Olszowiec
gmina Bychawa.

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa przeznaczona jest pod teren przeznaczony na koncentracji usług nieuciążliwych – symbol planu UC.

 Na czas oznaczony
do 3 lat

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 57/OW/2020

                                                                                                                                             Burmistrza  Bychawy z dnia 03 czerwca 2020 r.

 

 

Wykaz

nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bychawa przy ul. Ks. A. Kwiatkowskiego przeznaczonej do użyczenia

 

 

Lp

Nr

działki

Powie-rzchnia

w m2

Oznaczenie

nieruchomości

w KW

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego i sposób zagospodarowania

 

Okres trwania umowy

  1

     2

    3    

          4

             5

                        6

7

1

 

803

 

2,88 m2

-

Działka
położona
przy ul. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, gmina Bychawa.

 

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej – mieszkaniowej i usług – symbol planu 8M/U

 Na czas oznaczony
do 3 lat

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 03-06-2020 14:28:06