Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

 

 

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku
o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  65 z późn. zm.)  informuję,  iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej Urzędu  Miejskiego w Bychawie  został   zamieszczony  na  okres  21  dni  wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny położony przy ulicy Adama Mickiewicza 1 w Bychawie został przeznaczony
do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu na rzecz najemcy.

 

Burmistrz Bychawy

            /-/

    Janusz Urban

               

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 05-05-2020 13:57:52