Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

Załącznik do zarządzenia Nr 43/OW/2020
Burmistrza Bychawy z dnia 05 maja 2020 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny został przeznaczony
do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz najemcy

Lp

Nieruchomość
z oznaczeniem

księgi

wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg danych
z ewidencji

gruntów

Powierzchnia

nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

w miejscowym

planie
zagospodarowania

przestrzennego

Forma

sprzedaży

Cena lokalu mieszkalnego
w zł

Cena

ułamkowej części gruntu w zł

Termin do złożenia

wniosku przez osoby, którym przysługuje

pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podst.
art. 34 ust.1 ustawy

o gospodarce nieruchomo-

ściami

1.

KW LU1I/00035663/7

529/2

Udział

4863/34450

Nieruchomość

położona
w Bychawie przy

ul. Adama Mickiewicza 1

stanowi lokal

mieszkalny
nr 6 o pow. 48,63 m² wraz 

z ułamkową częścią gruntu

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest pod teren zabudowy jednorodzinnej – symbol planu 56 MN
Na  działce znajduje się budynek wielorodzinny.

Bezprze-targowa

119 233,00 zł

1 357,00 zł

Termin
nie może być krótszy  niż
6 tygodni, licząc

od dnia

wywieszenia

wykazu.

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 05-05-2020 13:56:29