Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

Załącznik do zarządzenia Nr 41/OW/2020
Burmistrza Bychawy z dnia 5 maja 2020 r.

Wykaz części nieruchomości położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w m²

Oznaczenie nieruchomości w KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania

Okres trwania umowy

Wysokość opłat z tytułu najmu

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

1445/1

 

3,0

 

LU1I/00036648/3

Działka położona przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bychawie

Działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest pod teren zieleni parkowej - symbol planu 12ZP. Czasowo część działki wynajmuje się pod lokalizację tablicy reklamowej.

na czas oznaczony do trzech lat

Czynsz miesięczny ustalony w wyniku negocjacji płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

 

 

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 05-05-2020 13:35:25