Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

 Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2020 r.   poz. 65)  informuję,     iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 został  wywieszony  na  okres  21  dni  wykaz części nieruchomości  położonej przy ul. A. Budnego w Bychawie, gmina Bychawa przeznaczonej
do wydzierżawienia.

                                                                                           Burmistrz Bychawy

                                                                                                      /-/

                                                                                                  Janusz Urban

 

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 07-02-2020 09:09:45