Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

                                                          Załącznik do zarządzenia Nr 15/OW/2020
                                                         Burmistrza Bychawy z dnia 7 lutego 2020 r.

Wykaz

części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. A. Budnego przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Lp

Nr

działki

Powie-rzchnia

w m2

Oznaczenie

nieruchomości

w KW

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego i sposób zagospodarowania

 

Okres trwania umowy

Wysokość opłat
z tytułu czynszu

  1

     2

    3    

          4

             5

                        6

7

8

1

36/5

(część)

4000

 LU1S/00017202/5

Działka
położona przy    
 ul. Budnego       
w Bychawie,
gmina Bychawa.

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest w części pod   tereny strefy aktywności gospodarczej – symbol planu
1 PB-S, w części pod tereny zieleni naturalnej - symbol planu 5ZN, w części pod tereny zieleni łąkowej - symbol planu 1 ZŁ i w części pod tereny zieleni łąkowej - symbol planu 5 ZŁ.

powyżej 3 lat

Czynsz roczny ustalony w wyniku negocjacji płatny       w terminie do dnia
31 marca z góry za dany rok.

                                                                                            Burmistrz Bychawy

                                                                                                         /-/

                                                                                               Janusz Urban

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 07-02-2020 09:08:12