Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości budynkowej położonej w m. Kosarzew Dolny-Kolonia przeznaczonej do użyczenia

Data ogłoszenia
2022-04-21
Termin składania ofert
2022-05-12 23:59
Treść

OGŁOSZENIE

Burmistrza  Bychawy

       Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku         o gospodarce nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2021 r.   poz. 1899 z późn. zm.)  informuję,  iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy     ul. Partyzantów 1 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy części nieruchomości budynkowych  położonych w miejscowościach Kosarzew Dolny – Kolonia, Olszowiec i Wola Duża gmina Bychawa przeznaczonych do użyczenia.

Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Anna Małeckadodano do BIP dnia 21-04-2022 11:44:52