Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Data ogłoszenia
2021-12-22
Termin składania ofert
2022-01-12 23:59
Treść

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

 

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2021 r.   poz. 1899 z późn. zm.)  informuję,     iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 został  wywieszony  na  okres  21  dni  wykaz  części  nieruchomości  położonej w Bychawie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego,  przeznaczonej do oddania w najem.

Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Anna Małeckadodano do BIP dnia 22-12-2021 09:53:44