Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości budynkowej przeznaczonej do użyczenia

Data ogłoszenia
2021-10-14
Termin składania ofert
2021-11-04 23:59
Treść

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

 

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2020 r.   poz. 1990 z późn. zm.)  informuję,     iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 został  wywieszony  na  okres  21  dni  wykaz części  nieruchomości budynkowej położonej w miejscowości Osowa, gmina Bychawa przeznaczonej do użyczenia.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Anna Małeckadodano do BIP dnia 14-10-2021 14:11:47