Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej zbiornik wodny przeznaczonej do użyczenia

Data ogłoszenia
2021-01-22
Termin składania ofert
2021-02-12 23:59
Treść

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2020 r.   poz. 1990 z późn. zm.)  informuję,  iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 został  wywieszony  na  okres  21  dni  wykaz nieruchomości stanowiącej zbiornik wodny zalew "Podzamcze" położonej w Bychawie  przeznaczonej do użyczenia.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Anna Małeckadodano do BIP dnia 22-01-2021 15:07:04