Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny położony przy ulicy Szkolnej 4 w Bychawie został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz najemcy.

Data ogłoszenia
2018-01-17
Termin składania ofert
2018-02-06 12:00
Treść

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

  Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku
o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2016 r.  poz.  2147 z późn. zm.)  informuję,  iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej Urzędu  Miejskiego w Bychawie  został   zamieszczony  na  okres  21  dni  wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny położony przy ulicy Szkolnej 4 w Bychawie zostało przeznaczony do sprzedaży wraz
z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz najemcy.

 

 

Burmistrz Bychawy

             /-/          

    Janusz Urban  

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Magdalena Krzesiak vel Czyżewskadodano do BIP dnia 17-01-2018 08:55:17