Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bychawa w obrębie uilicy Zamkowej przeznaczonej do oddania w najem

Data ogłoszenia
2017-11-09
Termin składania ofert
2017-11-29 12:00
Treść

OGŁOSZENIE

Burmistrza  Bychawy

       Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku               o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./ informuję,  iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bychawa w obrębie ulicy Zamkowej przeznaczonej do oddania w najem.

  Burmistrz Bychawy    

                                                                                              /-/

     Janusz Urban        

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Magdalena Krzesiak vel Czyżewskadodano do BIP dnia 09-11-2017 08:17:41