Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Obwieszczenie Burmistrza Bychawy z dnia 19 października 2021 r. informujące, że po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Pawła Roszkowskiego wstępującego w imieniu P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr LUB4403B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną planowanych na działce nr ewid. 2597/23 obręb ewid. 0001, miejscowość Bychawa, Burmistrz Bychawy wydał decyzję umarzająca postępowanie ponieważ stało się ono bezprzedmiotowe.
Data utworzenia
2021-10-19
Obowiązujący
2021-10-19 -
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Grabarska Agnieszka
Dodano do BIP dnia: 2021-10-19 08:53:08