Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.
Data utworzenia
2017-03-14
Opis

W dniu 14 marca 2017 roku Komisja konkursowa dokonała oceny jednej oferty złożonej w konkursie ofert na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

Rekomendację Komisji do zawarcia umowy otrzymał niżej wymieniony klub sportowy:


1. Bychawski Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 90 000,00 zł

Zadanie: Współdziałanie z klubami sportowymi – organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie piłki nożnej, siatkowej i koszykowej.

 

Uzasadnienie wyboru:


Wyżej wymieniona oferta otrzymała w ocenie merytorycznej 65 punktów i więcej, i w związku z powyższym komisja rekomenduje Burmistrzowi Bychawy ww. zadanie do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Paćkowska Sylwia
Dodano do BIP dnia: 2017-03-14 15:36:05